top of page

Begeleiding van COPD en Astmapatienten

De fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het begeleiden van Astma en COPD patiënten is de toegangspoort voor het ombuigen van de levensstijl in de betere richting. Tevens krijgt u begeleiding bij problemen die zich bij uw aandoening zullen voordoen. Het vormgeven van de doelstellingen die leiden tot een betere levensstijl wordt samen met de longfysiotherapeut gestart.

Bent U aan huis gebonden? Een programma aan huis kan ook door deze fysiotherapeut worden gestart. Hoe die begeleiding in uw geval zal verlopen is erg individueel. Een vrijblijvend telefonisch consult is altijd mogelijk. Vraag dan wel naar de Longfysiotherapeut in onze praktijk! Deze is gespecialiseerd in Fysiotherapeutische begeleiding van Longpatiënten.

6_Signs_of_COPD_Slide_1-300x300.jpg

ASTMA

Dit is een chronische aandoening van de luchtwegen die samengaat met vernauwing en verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen.
De meeste mensen met astma zijn allergisch.
Astmaklachten zijn niet altijd aanwezig.

De longfunctie wordt gemeten met een spirometer. Om te kijken of de astma beïnvloedbaar is doen we een test met inhaleren van een zogenaamde luchtwegverwijder. Blaast de patiënt na het inhaleren van het medicijn een veel hogere waarde op de spirometer dan is er waarschijnlijk sprake van Astma. De therapie wordt ingezet met inhalers, verandering van leefstijl , stoppen met roken en genoeg bewegen.

STOPPEN MET ROKEN EN GENOEG BEWEGEN

Voor mensen met Astma is het, zoals voor iedereen, belangrijk om niet te roken en/of mee te roken, genoeg te bewegen en gezond te eten. Door te stoppen met roken kan versnelde afbraak van longweefsel en longfunctie worden tegengehouden. Genoeg bewegen is 10 minuten per dag op submaximaal niveau te presteren. Wat dit moet zijn is afhankelijk van de conditie. Een programma kan samen met de Fysiotherapeut worden opgesteld.

COPD (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE)

Dit is een Chronische Obstructieve Longziekte. In deze zin is het een verzamelnaam voor de bekendere chronische bronchitis en longemfyseem. Door steeds aanwezige ontstekingsverschijnselen komen er veel littekens in het longweefsel waardoor minder zuurstofopname mogelijk is. Ook hier wordt de longfunctie getest met een spirometer en eventueel aangevuld met een CT-scan van de longen. De benauwdheid is chronisch en dus altijd aanwezig. De therapie bestaat uit stoppen met roken, inhalers met luchtwegverwijder, corticosteroiden tegen ontstekingen en slijmoplossers om het ophoesten van slijm makkelijker te maken EN verandering van leefstijl!

VERANDERING VAN LEEFSTIJL

Stoppen met roken, voedingstherapie en genoeg specifiek bewegen. Door te stoppen met roken wordt versnelde afbraak van longweefsel tegengegaan. Voedingstherapie starten we om de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken.

SPECIFIEK BEWEGEN

Bewegingstherapie en specifieke training van de ademhalingsspieren zijn belangrijk voor behouden en , zo mogelijk, verbeteren van de conditie en het voorkomen van excacerbaties.

bottom of page