top of page

MANUEEL THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie die de fysiotherapeut kan volgen na zijn opleiding. Deze intensieve studie verdiept de kennis inzake specifieke bewegingspatronen van met name de gewrichten en het band-kapselapparaat. Afhankelijk van zijn gevolgde opleiding zal hij bij de behandeling van klachten terug kunnen vallen op manueeltherapeutisch mobilisatietechnieken, waarbij manipulaties of arthrogeen insturen voorbeelden zijn.

MT.jpg

De manueeltherapeut zal ten alle tijden de afweging maken of deze technieken inderdaad noodzakelijk zijn om tot behandelresultaat te komen, in de praktijk zien we vooral effect bij gewrichtsblokkades. Deze komen regelmatig voor bij acute rug en nekklachten.

Naast een lokale interventie zal ook de manueeltherapeut oog hebben voor de oorzakelijke kanten van het probleem. U heeft er immers slechts baat bij als de klachten niet alleen op korte termijn verminderen maar ook daadwerkelijk wegblijven. (www.nvmt.nl)

bottom of page