top of page

Acupunctuur

Acupunctuur is de meest bekende techniek van de Traditionele Chinese Geneeswijze, waarbij naalden op nauwkeurig omschreven punten kunnen, op de zogenoemde meridianen, worden ingebracht. Hierdoor kan de stroom van de energie beïnvloed worden en kunnen blokkades worden opgeheven.


Zodoende kan de balans in het lichaam hersteld en behouden worden. Deze methode is verreweg het meest bekend in Europa. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding. De W.H.O. (Wereld Gezondheidsorganisatie) kent een lijst voor aandoeningen die in aanmerking komen voor behandeling met acupunctuur.

Acupunctuur is een geneesmethode, die reeds duizenden jaren oud is en slechts een deel vormt van de traditionele Chinese geneeswijze.

Deze onderscheidt twee behandelingsmethodieken:

  1. Uitwendige behandelingsmethode – Hieronder vallen acupunctuur, acupressuur, moxibustie, massage, gymnastiek/ Qi Gong.

  2. Inwendige behandelingsmethode – Hieronder vallen kruidengeneeskunde, dieet/ voedingsaanpassing, meditatie en ademhalingsoefeningen.

Al deze takken zijn gebaseerd op één en dezelfde natuurfilosofie, ze gaan uit van dezelfde gezondheidsleer en gebruiken dezelfde diagnostiek.

acupuncture-resize-300x300.jpg

Daarom zal het ook geen verbazing wekken als men verneemt dat er principieel geen verschil bestaat tussen de kruidengeneeskunde en de voedingsleer. “Geneesmiddelen en kruiden hebben een gemeenschappelijke bron, kruiden en voedsel een gemeenschappelijke gebruik” is een populaire gezegde in China. In feite worden geneeskruiden beschouwd als geconcentreerde voedingsmiddelen, waarmee men op kortere termijn een krachtige effect kan bekomen. Sommige kruiden en voedingsmiddelen worden trouwens zowel in de Traditionele Chinese Geneeskunde als in de keuken regelmatig gebruikt, bv. kaneel en gember of kudzu zetmeel en rijstazijn.

acupuncture-needles-300x300.jpg

Kruidengeneeskunde is een van de belangrijkste pijlers van de Chinese geneeskunde. Door het samenvoegen van verschillende kruiden kan een kruidenformule worden samengesteld, die precies op de cliënt is afgestemd. Zo kan ook hiermee de balans in het lichaam hersteld en behouden worden. In tegenstelling tot de westerse kruidenkunde, waar veel kennis in de loop der eeuwen verloren is gegaan, heeft de Chinese kruidenkunde zich vanuit de empirische wetenschap, ongehinderd kunnen door ontwikkelen tot een volwaardig therapeutisch systeem. Door de huidige biochemische kennis kunnen de kruiden effectiever ingezet worden.

Vergoeding

Uw fysio-/TCG- therapeut C. Law is aangesloten bij de beroepsvereniging NVA. NVA is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).

NVA is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze. NVA stelt hoge eisen aan haar leden om zodoende kwaliteit en zorg te kunnen waarborgen. Hierdoor treedt de vereniging naar buiten als een groep hooggekwalificeerde, deskundige TCG beoefenaars.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden consulten van een bij NVA aangesloten therapeut.

De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van het type polis en eventueel aanvullend pakket. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

bottom of page