top of page

PODOLOGIE

Diverse dysfuncties aan het bewegingsapparaat zijn terug te redeneren naar een afwijkende stand en belasting van onze voeten. Door bv een overmatige kanteling van het hielbeen of een afwikkeling over de buitenzijde van de voet ontstaan er, mechanisch gezien, veranderde belastingspatronen van bv de knieën, heupen en vaak ook de rug en nek. Deze veranderingen kunnen leiden tot hevige pijnklachten, die meestal chronisch van aard zijn.

Door middel van een podologisch onderzoek kunnen we precies in kaart brengen hoe de stand van de voet tijdens het belasten verantwoordelijk kan zijn voor klachten elders in het lichaam.

Naast een blauwdruk in stand(statisch) is een afdruk tijdens het lopen(dynamisch) van groot belang om een juist beeld te verkrijgen.

Naar aanleiding van de gegevens die via de blauwdruk en/of spiegel zijn verkregen is de podoloog in staat een inlegzool te maken die corrigerend of ondersteunend van aard is.

Een juiste stand en afwikkeling van onze voeten vormen de basis voor een goede balans in de rest van het lichaam, waarbij de juiste voorwaarden worden geschapen om klachtenvrij door het leven te gaan.

bottom of page