top of page

KINDERFYSIOTHERAPIE

Kinderen moeten leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Meestal gaat dat goed en merk je daar bijna niets van, maar soms duurt het langer of ontwikkeld het kind zich anders dan anderen. Dit zou kunnen komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings-en bewegingsapparaat. Die kinderen kunnen daardoor te weinig bewegingservaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen.


Deze kinderen vallen binnen de doelgroep van de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie met een specifieke doelgroep, namelijk de kinderen met problemen in het bewegend functioneren van 0-18 jaar.
Een kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding tot fysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen. Deze kennis is opgedaan aan een driejarige post-HBO-opleiding.


Het bewegingsapparaat en het bewegen van kinderen onderscheidt zich van volwassenen omdat een kind in groei en ontwikkeling is. Naast motoriek zijn er een heleboel andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden, zoals de sociale en emotionele ontwikkeling, cognitieve (geestelijke) ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling en spelontwikkeling. Deze ontwikkelingen vinden tegelijkertijd plaats en beïnvloeden elkaar positief dan wel negatief. Soms wil een vooruitgang op het ene gebied een tijdelijke stilstand op het andere gebied veroorzaken. Om kinderen te behandelen is het nodig om hiervan goed op de hoogte te zijn en deze ontwikkelingsfasen te herkennen en onderkennen als een normale ontwikkelingsfase. Daarnaast is ook de benadering van een kind dermate anders dan van een volwassene. (www.nvfk.nl)

bottom of page