top of page

ReAttach

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels. Na ReAttach wordt de psychologische stress en overprikkeling verminderd en neemt de stresstolerantie toe.

 

Wij zetten ReAttach in als een sensorische integratie training en wordt als interventie ingezet bij de cliënten met lang aanhoudende COVID-19 klachten en psychosomatische klachten. De methode is goed te combineren met andere behandelmethodieken zoals manuele-, oefen- en psychotherapie.

reattach.jpg

De therapeut en cliënt zitten tegenover elkaar aan een smalle tafel. Voor de sessie is vooraf een gesprek geweest, waarbij symptomen zijn geïnventariseerd en behandeldoelen zijn opgesteld. De cliënt legt de handen plat op tafel, zodat de therapeut door middel van ritmisch trommelen op de handen tactiele stimulatie kan geven. Tijdens ritmische aanraking geeft de therapeut denkopdrachten aan de cliënt. Cliënt houdt gedurende de therapie de ogen gesloten. De totale sessie duurt circa 25 minuten.

bottom of page